Hallitus.

Korikobrat Lapua r.y toimintaa ohjaavat ja valvovat yleiskokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Molempien toimikausi on sääntöjen mukaan kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä sekä kaksi varsinaista jäsentä.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti päättämään seuratoimintaa koskevista asioista hallituksen puheenjohtajan koolle kutsumana.

Seuran hallituksen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, koulutuksen koordinointi, viestintä, sidosryhmätyö, toiminnanohjaus sekä palkitsemiset ja huomionosoitukset.